Syg i eget hjem

Patienter med mistanke om eller bekræftet COVID-19, som ikke har behov for indlæggelse, skal infor-meres om, at de skal blive i eget hjem og undgå tæt kontakt med personer inden for husstanden, indtil 48 timer efter symptomophør, samt at tage telefonisk kontakt til læge ved forværring af symptomer.

Patienten informeres endvidere om at have fokus på følgende, når de skal være syge i eget hjem: God håndhygiejne (håndvask) ved ophold i hjemmet og daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler af toilet/bad og køkken samt det/de rum, som den syge opholder sig i. Det anbefales, at den syge sover i separat værelse og hvis muligt anvender eget bad/toilet og bruger egne håndklæder. Såfremt der er fæl-les toilet og bad i husstanden, anbefales det, at den smittede gør rent efter sig selv. Håndklæder, sengetøj og undertøj bør vaskes på min. 80 gr. Det øvrige tøj vaskes så vidt muligt på min. 60 gr.

For information om at holde afstand til andre mennesker, god hygiejne, herunder rengøring og tøjvask, skal den behandlingsansvarlige læge henvise patienten til informationsmateriale fra Sundhedsstyrel-sen15.

15 Sundhedsstyrelsen, d. 4. april, 2020. Pjece: Til dig, der har tegn på sygdom. Nyeste version tilgængelig på: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece-Til-dig_-der-har-tegn-paa-sygdom 21

 

Nære kontakter

Ved bekræftet smitte med COVID-19 skal den behandlingsansvarlige læge sikre, at patient er informeret om at tage kontakt til personer, som har været nære kontakter 48 timer før patientens symptomdebut og indtil 48 timer efter symptomophør.

Nære kontakter defineres som:

  • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID-19
  • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19, fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
  • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person, som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 mi-nutter og med mindre end 2 meters afstand fra person, som har fået påvist COVID-19
  • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

 

Nære kontakter skal af patienten informeres om at være opmærksom på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, indtil 14. dagen efter tæt kontakt.

Hvem er i særlig risiko

Se link:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvem-er-i-saerlig-risiko-ved-sygdom-med-COVID-19_