Diabetes mellitus

Type II diabetes er en kronisk sygdom som er karakteriseret ved et forhøjet indhold af glukose (sukker) i blodet, som følge af et misforhold mellem insulinproduktionen i bugspytkirtlen (pancreas) og den perifere insulinfølsomhed (musklernes optagelse af glucose)

Den typiske form for type II diabetes udløses eller forværres af en livsstil med en for kalorierig kost og et for lavt fysisk aktivitetsniveau. En svigtende insulinproduktion spiller hovedrollen hos de ca. 20 % af patienterne, som er normalvægtige.

Symptomer:
– Tørst er almindelig
– Stor urinproduktion. Træthed og almen sygdomsfølelse
– Vægttab
– Gentagne infektioner med svamp
– Synsforstyrrelser
– Symptomerne udvikles gradvist
– En del personer med type II diabetes har ingen eller meget få symptomer. De har dog stadig behov for behandling for at undgå komplikationer på længere sigt.

Senkomplikationer:

– Hjertekarsygdom (øget risiko for forkalkning i kar, hvilket forøger risiko for blodprop i hjertet og forkalkning i benene – vindueskiggerben)
– Nyrer (nyrerne kan blive utætte for protein, ofte forbundet med forhøjet blodtryk)
– Øjne (diabetes kan medføre forstyrrelser i nethindens blodforsyning, som kan medføre blindhed)

Nerveskader:
– Op til 40 % af alle diabetikere udvikler skader i perifere nerver, hvilket typisk medfører nedsat følsomhed i underben/fødder og rejsningsproblemer.

Fodproblemer:
– P.gr.a. dårlig blodcirkulation og nerveskader.
– Fodsår

Idealmål:

HA1c < eller = 6,5 % (måske 7,0%) (Type I-diab.:<7,5 %)
f. BS: 4-6 mmol/l
Postprandiate BS: < 10mmol/l
BT <130/80
Nyrepåvirkning:
BT < 130/80 (måske lavere)
Hjertekar sygdom:
BT = 130/80
Totalcholesterol uden hjerte-karsygdom < 4,5
Totalcholesterol med hjerte-karsygdom < 4,0
LDL cholesterol uden hjerte-karsygdom <2,5 mmol/l
LDL cholesterol med hjerte-karsygdom < 2,0 mmol/l

Kontroller:
– Hver 3. måned hos sygeplejerske – forudgået af blodprøver ca. 1 uge før.
– Årskontrol hos lægen – forudgået af forundersøgelse hos sygeplejerske ca. 1 uge før.

Egenomsorg:
– kost
– motion/vægttab
– evt. rygeophør
– øjenlæge årligt
– tandlæge (øget risiko for paradentose)
– fodterapeut
– evt. indmeldelse i ”Diabetesforeningen”
– influenzavaccination.

Behandling:
– livsstilsændringer
– tabletbehandling (mod sukkersyge, forhøjet BT
og kolesterol)
– inj. Byette/Victoza
– inj. Insulin

Kilde: Medibox SL
Redigeret 01/10/2010