Forhøjet blodtryk

I de fleste tilfælde kender man ikke årsagen til forhøjet blodtryk, dette kaldes essentiel hypertension.
I andre tilfælde findes en årsag, dette kaldes sekundær hypertension.
Der bør generelt være focus på forebyggelse, da den livsstil det moderne menneske udøver med uhensigtsmæssig kost, overvægt m.m., og deraf følgende forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk, medfører en betydelig risiko for hjertekar sygdom.

Forhøjet BT > 140/90

Diagnosen stilles ved gentagne BT-målinger i konsultationen med dage/ugers mellemrum, ofte efterfulgt af et døgnblodtryk.

Målet ved døgnbt < 135/85 (dag) <120/70(nat)
Målet ved konsultations BT < 140/90
Målet ved hjemmeBT <135/85

Symptomer
– oftest tilfældigt fund uden symptomer
– hovedpine, træthed/svimmelhed, hjertebanken/åndenød, næseblod.

Risikofaktorer
– overvægt
– manglende motion
– diabetes mellitus
– fed og saltrig kost
– nyresygdom

Egen omsorg
-livsstilsændringer
-motion/vægttab/nedsætte alkoholforbrug
-rygestop/saltreduktion
-tage medicin regelret

Kontroller:
Årskontrol hos læge (forudgået af blodprøver , urinprøve og EKG)
3 mdrs. kontrol hos sygeplejerske.

Behandling:
-opspore risikofaktorer
-rådgivning om livsstilsændringer
-blodtryksnedsættende medicin

Mulige komplikationer:
-blodprop i hjernen
-hjerneblødning
-blodprop i hjertet
-hjertesvigt
-nyresvigt

Kilde: Medibox SL
Redigeret 01/10/2010