Forhøjet blodtryk

I de fleste tilfælde kender man ikke årsagen til forhøjet blodtryk, dette kaldes essentiel hypertension.
I andre tilfælde findes en årsag, dette kaldes sekundær hypertension.
Der bør generelt være focus på forebyggelse, da den livsstil det moderne menneske udøver med uhensigtsmæssig kost, overvægt m.m., og deraf følgende forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk, medfører en betydelig risiko for hjertekar sygdom.

Forhøjet BT > 140/90

Diagnosen stilles ved gentagne BT-målinger i konsultationen med dage/ugers mellemrum, ofte efterfulgt af et døgnblodtryk.

Målet ved døgnbt < 135/85 (dag) <120/70(nat)
Målet ved konsultations BT < 140/90
Målet ved hjemmeBT <135/85

Symptomer
– oftest tilfældigt fund uden symptomer
– hovedpine, træthed/svimmelhed, hjertebanken/åndenød, næseblod.

Risikofaktorer
– overvægt
– manglende motion
– diabetes mellitus
– fed og saltrig kost
– nyresygdom

Egen omsorg
-livsstilsændringer
-motion/vægttab/nedsætte alkoholforbrug
-rygestop/saltreduktion
-tage medicin regelret

Kontroller:
Årskontrol hos læge (forudgået af blodprøver , urinprøve og EKG)
3 mdrs. kontrol hos sygeplejerske.

Behandling:
-opspore risikofaktorer
-rådgivning om livsstilsændringer
-blodtryksnedsættende medicin

Mulige komplikationer:
-blodprop i hjernen
-hjerneblødning
-blodprop i hjertet
-hjertesvigt
-nyresvigt

 

Vejledning blodtryks måling med eget apparat

 

 1. Mål kun en gang om dagen og kun 1 dag, mål BT 3 gange med 1-2 min mellemrum, som vi gør i konsultationen

Hvis BT er > 135/85 måler du et par dage mere, men kun en enkelt gang om dagen.

 1. Forberedelse
  1. Du må ikke have røget i 30 min før målingen. Sæt dig roligt ned og slap af i 5 minutter, inden du starter.
  2. Sørg for at du kan sidde uforstyrret under målingen, og sørg for at sidde bekvemt tilbage-lænet i stolen uden at have korslagte ben.
  3. Hvil den arm, blodtrykket skal måles på, på et bord. Rul ærmet op.
  4. Ærmet må ikke stramme, da det kan give forkerte målinger.
  5. Manchetten påsættes i hjertehøjde.
 2. Måling
  1. Sæt manchetten på overarmen, et par cm over albue bøjningen, med luftslangen i midten og nedad. Manchetten må ikke stramme, man skal kunne få 1 finger ind mellem manchet og arm.
  2. Startknappen på apparatet aktiveres som anvist og målingen begynder
  3. Du må ikke tale eller bevæge dig under målingen.
 3. Registrering af måleresultat
  1. Efter endt måling fremkommer 3 tal på skærmen: det høje (systoliske) blodtryk og det lave (diastoliske) blodtryk samt puls
  2. Skriv resultaterne ned
  3. Hold en lille pause 1-2 minutter og gentag processen, indtil du har foretaget 3 målinger.

Efter forud indgået aftale skal resultaterne enten medbringes i klinikken til en konsultation eller sendes til klinikken via e-portalen.