KOL= Kronisk Obstruktiv Lungelidelse, er en kronisk betændelsestilstand i lungerne.
9 ud af 10 KOL tilfælde er forårsaget af tobaksrygning. Tobaksrygning udløser en betændelsestilstand i lungerne.

Symptomer:
– åndenød
– hoste med opspyt af slim
– pibende vejrtrækning

Diagnosen stilles ved en spirometri (pusteundersøgelse), som viser nedsat lungefunktion (FEV1/FVC < 70 %), der ikke er fuld reversibel.
Eksacerbation diferenceres som en symptomforværring og karakteriseres ved:
– øget åndenød
– tiltagende hoste
– øget slimproduktion
– evt. feber

Formål med behandling:
– symptomlindring
– undgå eksacerbationer
– undgå yderligere forringelse af lungefunktion
– man kan ikke genvinde tabt lungevæv.

Kontrol:
– Årskontrol hos læge (forudgået af blodprøver + spirometri)
– 3 mdr’s kontrol hos sygeplejerske afhængig af sværhedsgrad.

Egenomsorg:
– det allervigtigste er rygeophør
– motion/sund kost
– rehabiliteringstilbud (Sundhedshuset)
– tage sin medicin regelret
– PEEP-fløjte
– Influenzavaccinationer
– Evt. pneumokok vaccination.

Kilde: Medibox SL
Redigeret 01/10/2010