Link til video om hvordan man finder medicinkortet på Sundhed.dk

Her kan du se dine recepter som ligger på apoteket.

Medicinkort