Man har siden 1998 anbefalet rygliggende sovestilling for at forebygge vuggedød.

Sikre risikofaktorer: Rygliggende sovestilling, børn med foretrukken hovedrotation, ensidig håndtering,

drenge, børn med langsom motorisk udvikling, nedsat bevægelighed af nakken, for lidt

maveliggende aktivitet, børn af førstegangsfødende mødre, flerfødselsbørn, præmature børn.

Anbefalinger til forebyggelse: Læg barnet på maven i de vågne timer, rul barnet rundt på maven

efter hvert eneste bleskift, håndter barnet skiftevist til den ene side og den anden side og undgå

ensidig håndtering (obs. flaskebørn). Hvis barnet har en foretrukken hovedrotation, skal man

straks begynde at håndtere modsat barnets foretrukne side og ikke længere veksle mellem siderne.

Vær opmærksom på risikogrupper som for tidligt fødte, tvillinger, drenge og børn af førstegangsfødende

mødre og vær særlig opmærksom på børn, der er inaktive, motorisk langsomme, har for

lidt maveliggende aktivitet, har nedsat bevægelighed i nakken og får ensidig håndtering.

Kilde: Ugeskrift for Læger febr. 2011