Kørekortsattest alm. (18-75 år)               kr. 380,- + moms   =  kr. 475,00

Kørekortsattest  (75 år og derover)        kr.  440 kr. + moms = kr. 550,00

Kørekortsattest ( diabetes attest)           kr. 440,00 + moms = kr.  550,00

Mulighedserklæring   kr. 750,00

Sygemelding                 kr. 750,00 (Studierabat 50%)

Private attester(uden fastsat honorar) afregnes efter tidsforbrug pr. påbegyndt 15 minutter med kr. 375,00

Forsikringsattester (uden fast honorar) afregnes efter tidsforbrug pr. påbegyndt 15 minutter med 375,00